Sunday, July 29, 2018

निर्दोष भाग 3

निर्दोष भाग 3

लेखक - संकुल ( संतोष कुलकर्णी )
माझ्या नावाने ही कथा कोठेही छापण्यास माझी परवानगी आहे.. 

भाग 2 वरून :  http://sancool172.blogspot.com/2018/07/2.htmlतीन दिवस हे पूर्ण माहिती गोळा करण्यात निघून गेले.... रात्रभर श्रवण व्हाइट बोर्ड वर काहीतरी लिहत होता आणि पहाटे समाधानाने झोपी गेला....
सकाळी.....
" जिंक्स, आज दुपारी केसच्या वेळेस मला मधू-मालती अपार्टमेंटचे सर्व सदस्य हजार हवे आहेत. बाकीच्यांना मी बोलावतो...  "
" ठीक आहे, पण समजले का तुला काही ? "
" हो, पण तुला नंतरच सांगेन " म्हणून श्रवनने फोन ठेवला
" सुलतान, त्या पानपट्टीवाल्याला घेऊन दुपारी कोर्टात ये  "
" सोमी, तू आणि तुझा लॅपटॉप दुपारी कोर्टात या... "
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
कोर्टात पूर्ण गर्दी झाली होती, मधू-मालती अपार्टमेंटच्या सर्व रहिवासी कोर्टात हजर होते...
गजानन आणि अपर्णा देसाई पुढच्या रांगेत बसले होते.. शेजारी न्याती, सई आणि सोहम बसले होते.
मधल्या रांगेत, प्रियांका, बर्वे आणि एक दोन रहिवासी बसले होते. प्रियांका मनातून थोडी घाबरली होती पण चेहऱ्यावर शांत भाव ठेवून मोबाईलवर काहीतरी टाईप करत बसली होती.
त्या मागील रांगेत मधू-मालती सोसायटीचे इतर रहिवासी बसले होते...
श्रवण त्याच्या जागेवर येऊन बसला. त्याला बघून गजानन आणि अपर्णा देसाई उभे राहिले.. गजाननरावांच्या हात हातात घेऊन श्रवण बोलला, " काका, संध्याकाळी माझ्या घरी छोटी पार्टी आहे राहुल यातून सुटला म्हणून... तुम्ही नक्की या "...
हे ऐकून त्या दोघांच्या डोळ्यातून पाणी आले...
इन्स्पेक्टर अजिंक्य, कॉन्स्टेबल मोरे आणि पाटील यांच्या समवेत राहुलला घेऊन तेथे आला.... राहुलला गुन्हेगाराच्या कटघरयात उभे केले गेले. त्याला तसे पाहून अपर्णा देसाईंना अश्रू आवरेनासे झाले.
बरोबर एक वाजता न्या. चंद्रचूड यांचे आगमन झाले. त्यांच्या कारकुनाने कॅसेचे पेपर त्यांच्या समोर ठेवले.. त्यांनी पपेरवर एक नजर टाकली..
" ऍड. साळुंखे proceed "
ऍड. साळुंखे उभे राहिले... त्यांच्या दृष्टीने ही एकदम शुल्लक केस होती..
" माय लॉर्ड, आरोपी राहुल देसाई याने पैश्याच्या कारणावरून श्री. तानाजी म्हस्के यांचा अतिशय निघृण पद्धतीने खून केला असून त्याने तशी कबुली पोलिसांसमोर दिली आहे....
तरी माझी कोर्टास विनंती आहे की आरोपी राहुल यास कठोरातील कठोर शिक्षा करून मयत तानाजी यास न्याय द्यावा "
" आरोपीच्या वकिलांचे काय म्हणणे आहे या वर "
" माय लॉर्ड, ही open and shut आहे. त्यांना काय बोलायचे असणार " उपहासाने सावंत म्हणाले...
" सावंत, जर एवढी खात्री आहे तर शिक्षाच का नाही सुनावत तुम्ही " श्रवण उभे राहुन बोलला...
" माय लॉर्ड, माझा आशिल निर्दोष आहे... " श्रवण न्या. चंद्रचूड यांच्याकडे बघत बोलला..
" पुरावे लागतात यासाठी... " सावंत मागून बोलले..
" ते माहिती आहे मला आणि ते आहेतच माझ्याकडे... आणि माझा आशिल गुन्हेगार आहे असे पुरावे तुमच्याकडे असतीलचना, ते सादर करा प्रथम "
सावंत पुढे येऊन बोलले " माझे प्रथम साक्षीदार आहेत इन्स्पेक्टर अजिंक्य जाधव "
अजिंक्य साक्षीदारांच्या कटघरयात येऊन उभा राहिला आणि त्याने न्या. चंद्रचूडना कडक सॅल्युट ठोकला.
शपथ झाल्यावर सावंत त्याच्याजवळ आले आणि आपला चष्मा आपल्या रुमालाने पुसत म्हणले " इंस्पेक्टर, त्या दिवशी काय काय घडले ? "
अजिंक्यने राहुल पोलिस स्टेशनमध्ये आल्यापासूनचा पूर्ण घटनाक्रम विस्तृतपणे सांगितला....
" धन्यवाद इन्स्पेक्टर "
" cross question mr. kulkarni " श्रवणकडे बघत साळुंखे बोलले.
" माय लॉर्ड मी इन्स्पेक्टर जाधवना नंतर cross question केले तर चालेल का ? " श्रवनने न्या. चंद्रचूडना विचारले.
" परवानगी आहे "
अजिंक्यने परत एक सॅल्युट ठोकला आणि तो जागेवर जाऊन बसला.
" माझी पुढील साक्षीदार आहे डॉ. न्याती जोशी"
न्यातीने साक्षीदारांच्या कटघरयात येऊन शपथ घेतली.
" डॉक्टर, आरोपीच्या कपड्यांवर जे रक्त होते ते मयत तानाजीचे होते का ? "
" होय, ते रक्त तानाजीचे होते "
" आणि जो चाकू घटनास्थळी मिळाला त्या चाकूवर पण तानाजीचे रक्त होते का ? "
" होय, त्या चाकूवर पण तानाजीचे रक्त होते "
" आणि त्या चाकूवर आरोपीच्या हाताचे ठसे आहेत का ? "
" होय, त्या चाकूवर आरोपीच्या हाताचे ठसे आहेत "
" thats all माय लॉर्ड... आरोपीचा कबुली जबाब, आरोपीला अटक केली त्या वेळी त्याच्या कपड्यांवर असलेले मयताच्या रक्ताचे डाग, ज्या चाकूने खून झाला त्यावर असलेले आरोपीच्या हाताचे ठसे, यावरून हे सिद्ध होते की आरोपी राहुलनेच हा खून केला आहे "
" माय लॉर्ड, मला डॉक्टर न्यातीना cross question करण्याची परवानगी मिळावी " श्रवण शांतपणे उभा राहून बोलला.
" parmission granted "
श्रवणने एक कागद घेऊन न्यातीकडे दिला आणि " डॉक्टर न्याती, हा तुमचा फॉरेन्सिक रिपोर्ट आहे काय ? "
" होय "
" नक्की वाचून सांगा की हा तुमचाच रिपोर्ट आहे आणि तुमची सर्व ओबसर्वशन्स यामध्ये आहेत "
न्यातीने पुन्हा एकदा रिपोर्ट वाचला आणि म्हणाली " होय, हा माझाच रिपोर्ट आहे आणि माझी सर्व ओबसर्वशन्स यात आहेत "
" डॉक्टर न्याती, परत एकदा कन्फर्म करा की ही सर्व ओबसर्वशन्स तुमचीच आहेत आणि मी यात काहीच फेरफार केला नाही "
" श्रवण, नक्की काय म्हणयाचे आहे तुम्हाला "
" माय लॉर्ड, मला एवढेच म्हणायचे आहे की, माझ्या वकील मित्रांनी फक्त त्यांना हवे ते मुद्दे त्या रिपोर्ट मधून घेतले आहेत आणि बाकीचे मला वाटतंय माझ्यासाठी सोडले आहेत "
" नक्की काय ते बोला "
" होय माय लॉर्ड, मी मुद्द्यावरच येत आहे...
डॉक्टर न्याती मला सांगा, मयत तानाजीवर एकूण किती वार झाले आहेत ? "
" एकूण तीन वार झाले आहेत. सर्व वार हे पाठीवर आहेत "
" आणि त्याची दिशा काय आहे "
" तीनही वार हे त्याच्या पाठीच्या डाव्या बाजूला आहेत ..... "
" माय लॉर्ड, जर उजव्या हाताच्या व्यक्तीने जर समोरच्याच्या पाठीवर वार केला तर तो उजवीकडे असतील पण हे वार डाव्या बाजूला आहेत, याचा अर्थ तो व्यक्ती डाव्या हाताचा आहे.....
बरोबर आहे का डॉक्टर ? "
" बरोबर "
" तसेच, जसे रिपोर्टमध्ये लिहिलेले आहे की हा वार साडे चार फुटावर आहे... याचा अर्थ तो व्यक्ती उंचापुरा आहे...
बरोबर आहे का ? "
" बरोबर आहे.. रिपोर्ट मध्ये मी हे नमूद केलेले आहे "
" आभारी आहे डॉक्टर...
" माय लॉर्ड, मी इन्स्पेक्टर अजिंक्यना बोलावू इच्छितो "
" परवानगी आहे "
" इन्स्पेक्टर अजिंक्य, तुम्ही घटनेवेळाचा cctv फुटेज चेक केला असेल ना ? त्यातील तुमचे निरीक्षण काय आहे ? "
" खुनाच्या वेळेपासून थोडा वेळ आधी राहुल आला बाहेरहून.... १५ मिनिटात, तो बाहेर गेला.... आणि तानाजी आत आला... तानाजी आत आल्या पासून २० मिनिटांनी राहुल हातात मिठाईचा बॉक्स घेऊन आला... "
" आभारी आहे इन्स्पेक्टर जाधव... तुम्हाला परत बोलाविण्यात येईल.. "
" माय लॉर्ड,  मी राहुलला एक प्रश्न विचारू शकतो  का ? "
" परवानगी आहे "
" राहुल, तू मिठाई कशासाठी घेऊन आला होता "
राहुलने प्रियंकाकडे नजर टाकली.... तिच्या चेहऱ्यावर काहीच भाव नव्हते..
तू न्यायमूर्तीकडे बघून बोलेला...  " माझे मधू-मालती अपार्टमेंट मध्ये राहणाऱ्या प्रियांका पाटील हिच्यावर प्रेम होते आणि आम्ही दोघे लग्न पण करणार होतो..
त्या दिवशी, प्रियांकाने मला टेरेसवर बोलावले आणि ती गरोदर आहे हे सांगितले..
ते ऐकून माझ्या आनंदाला पारावार राहिला नाही आणि  मी तो क्षण सेलिब्रेट करण्यासाठी मिठाई आणायला बाहेर गेलो..
मी बाहेरून मिठाई घेऊन टेरेसवर परत आलो तर मला तेथे तानाजी रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेला दिसला आणि तेथे प्रियांका हातात रक्ताळलेलाचाकू घेऊन उभी होती "
" धादांत खोट बोलतोय हा " प्रियांका चवताळून बोलली....
" आय ऑब्जेक्ट, हा केसला भरकटवण्याचा प्रकार आहे " ऍड. सावंत उभे राहून बोलले... " हे स्टेटमेंट राहुल आत्ता देतोय, मागच्या हिअरिंग मध्ये त्याचे वेगळेच स्टेटमेंट होते "
" श्रवण, हा काय प्रकार आहे ? " न्या. चंद्रचूडनी विचारले.
" माय लॉर्ड, मला माझे प्रश्न पूर्ण करू द्यावेत ही विनंती आणि प्रियांका तुम्हाला इथे बोलावून विचारण्यात येईल त्या वेळी तुम्ही तुमचे स्पष्टीकरण द्या.. " श्रवनने तिला सांगितले.
आणि राहुलला बोलला " पुढे काय झाले ? "
" माझे तिच्यावर भरपूर प्रेम आहे म्हणून मी तो गुन्हा हा माझ्यावर घेऊन तसा कबुलीजबाब मी कोर्टात आणि पोलिसाना दिला"
" आभारी आहे राहुल, माय लॉर्ड मला प्रियांका पाटील यांना कांहीं प्रश्न विचारायची परवानगी मिळावी ही विनंती "
" परवानगी आहे "
प्रियांका येऊन साक्षीदारांच्या कटघरयात उभी राहिली.
" प्रियांका पाटील, आपले नाव काय ? "
" काय हा प्रश्न आहे.. ? " ऍड. सावंतनी उभे राहुन विचारले.
" प्रियांका याचे योग्य उत्तर देतील " श्रवण प्रियंकाकडे बघून उद्गारला.
प्रियांकाने गडबडून लोकांमध्ये बसलेल्या तिच्या मित्राकडे बघितले..
" उत्तर द्या "
" प्रियांका उदय पाटील " प्रियांका उद्गारली
" ते तुमचे आत्ता धारण केलेले नाव, मी तुम्हाला तुमचे खरे नाव सांगायला आहे "
" हेच माझे खरे नाव आहे "
" माय लॉर्ड, मला वाटते या विसरल्या आहेत... let me help her...
तुम्हाला "राधिका गिरी" आठवतात का ?...
त्या आठवत नसत तर "सर्वांगी म्हात्रे" तरी आठवतात का ?...
निदान "सोनाली बापट" आठवतात का ?...
आणि या सर्व आठवत नसतील तर तुमचे स्वतःचे मूळ नाव तरी आठवत असेल ना
मिस.सुकन्या करपे "....
प्रियांका एकदम श्रवनच्या तोंडाकडे वाचून बघत बसली..
" श्रवण, काय प्रकार आहे हा " न्या. चंद्रचूडनी विचारले.
" सर, या आहेत आजच्या जमानाच्या लेडी लाखोबा लोखंडे..
नवीन नाव धारण करून नवीन शहरात राहायचे....
मुलांशी ओळख वाढवायची, त्यांच्या बरोबर प्रेमाचे नाटक करायचे...
त्यांना सर्वस्व अर्पण केले असे भासवायचे आणि त्यांच्यापासून गरोदर आहे असे भासवून त्यांना ब्लॅक मेल करायचे...
हिचे, आत्ताचे नाव प्रियांका पाटील आणि तिने राहुलशी प्रेमाचे नाटक मांडले होते..
हे त्याचे सर्व पुरावे... " म्हणून श्रवनने तिच्या फेसबुक प्रोफाइलच्या प्रिंट न्या. चंद्रचूडना दिल्या.
" तिने फसवणूक केलेल्या सर्व तरुणांशी माझे बोलणे झालेले असून, ते सर्व साक्ष द्यायला तयार आहेत "
" मयत तानाजी हा सुकन्याचा बालमित्र, दोघेही जळगावचे. तिच्या किंवा त्याच्या दुर्दैवाने तो परीक्षेसाठी पुण्यात आला आणि त्याने, मधू-मालती अपार्टमेंटच्या समोर राहायला रूम घेतली... त्याने तिला ओळखले पण सुकन्याने त्याला ओळख नाही दाखवली..
त्याने तिला तिच्या जुन्या फोनवर संपर्क पण केला. जेंव्हा तानाजीला तिचे कारस्थान लक्षात आले आणि त्याने दोघांच्या मागावर राहायचे ठरवले...
खुनाच्या दिवशी, तो राहुलच्या मागे मागे टेरेसवर गेला, जेंव्हा राहुल मिठाई आणायला गेला तेंव्हा त्याने सुकन्याला जाब विचारला...
त्या बिचार्याला काय माहिती की त्या मुळे त्याचा हकनाक जीव जाणार आहे ...
आणि तो जाब विचारत असताना त्याचा खुन झाला "
" पण, तुम्हीच मगाशी सांगितले की खुनी हा डावखुरा आणि साडेसहा फूट उंच आहे, आणि प्रियांका ही एवढी उंच नाही " ऍड. सावंतनी उभे राहून विचारले...
" बरोबर, मी कोठे म्हणलंय की, सुकन्याने खून केलाय... ती तानाजीशी बोलत असताना, पाठीमागून येऊन तिच्या साथीदारांने तानाजीच्या पाठीत चाकू खुपसला...
जेंव्हा, सुकन्या राहुलला सांगत होती की ती गरोदर आहे.. त्या सर्व घटनेचे शूटिंग हे तेथे असलेल्या दोन पाण्याच्या टाक्यांच्या मागे बसलेला तिचा साथीदार करीत होता... हे त्या ठिकाणचे फोटो " म्हणत श्रवणने फोटो न्या. चंद्रचूड कडे दिले..
त्यांनी फोटो निरखून बघितले, त्यात सरळ दिसत होते की कोणीतरी त्या धुळीत बसले होते..
" आम्ही जेंव्हा, cctv चेक केले त्यातून लक्षात आले की त्या वेळी, राहुल आणि तानाजीशिवाय कोणीच बाहेरचे बिल्डिंगमध्ये  गेले नव्हते, याचा अर्थ तिचा साथीदार हा त्या बिल्डिंगमधील कोणीतरी असणार. आणि त्यासाठीच मी इन्स्पेक्टर जाधवना सांगून बिल्डिंगच्या सर्व सभासदांना येथे बोलावले आहे "
बिल्डिंगच्या सर्व सभासदांमध्ये चुळबुळ सुरू झाली आणि सर्वजण एकमेकांकडे बघू लागले...
" शांत राहा " न्या. चंद्रचूड " श्रवण, u proceed "
" तर, डॉक्टर न्यातीचा रिपोर्ट प्रमाणे खुनी हा डावखुरा आहे आणि त्याची उंची ही साडे सहा फूट आहे, म्हणून, मी माझ्या माणसांना निवडणूक अधिकारी म्हणून बिल्डिंग मध्ये पाठवले आणि सर्वांच्या सह्या घ्यायला सांगितले.. त्यात आम्हाला लक्षात आले की बिल्डिंग मध्ये पाच लोक हे डावखुरे आहेत...आणि त्यातील तिघांची उंची ही साडेसहा फूट आहे..
आता प्रश्न उरला की त्या तिघातील कोण ?...
तर, हा दुसरा पुरावा, गुटखा पाकीट जे आम्हाला पाण्याच्या टाकीमागे मिळाले " म्हणून श्रवनने दुसरा पुरावा न्या. चंद्रचूडकडे दिला..
" तर प्रश्न होता की त्या तिघांमधील गुन्हेगार कोण ?... तर तो प्रश्न सोडवला गोविंदाने ज्याची मधू-मालती अपार्टमेंटच्या शेजारी पानपट्टी आहे आणि या तिघांमधील एकजण हा त्याचा नेहीमीचा गिऱ्हाइक आहे, बरोबर आहे का मिस्टर सुधाकर बर्वे... ? "
त्या बरोबर, बर्वे लागलीच उठून तिथून जाऊ लागला.. मागे बसलेल्या सुलतानाने त्याला एक उडीत पकडून जेरबंद केला. इन्स्पेक्टर अजिंक्यनी त्याला अटक करून साक्षीदारांच्या कटघरयात सुकन्या शेजारी उभे केले..
" बर्वे, काय झाले ते तुम्ही सांगता की मी सांगू " श्रवण बर्वेकडे रोखून बघत बोलेला..
" मीच मारला तानाजीला, आमचा पूर्णत्वाला आलेला डाव हा त्याच्यामुळे उधळत होता... "
" काय झाले ते विस्तारून सांगा "
" सुकन्या उर्फ प्रियांका जेंव्हा मॉडेलिंग साठी 2012 साली मुंबईला आली. त्याच सुमारास मी पण मुंबईमध्ये फिल्म इंडस्ट्री मध्ये छोटी मोठी कामे करत होतो. अश्याच एका कामाच्यावेळी माझी आणि सुकन्याची भेट झाली आणि आमची मैत्री वाढत गेली...
एका मॉडेलिंगच्या कामावेळी, आमचे एक प्रोड्युसर हे तिच्या मागे लागले होते... तिने मला ते सांगितले.. माझ्या डोक्यात एक प्लॅन आला, मी त्याला तिच्या जाळ्यात अडकवायला सांगितले.. ती सुरवातीस तयार नव्हती पण पैशाच्या आमिषाने ती तयार झाली..
त्याप्रमाणे तिने त्या प्रोड्युसरला जाळ्यात अडकवून संबंध प्रस्थापित केले आणि मी चोरून त्यांचे फोटो आणि विडिओ बनवला आणि ते फोटो आणि व्हिडिओ त्याला दाखवून भरपूर पैसे उकळले आणि ते फोटो आणि व्हिडिओ त्याला दिले...
या मुळे आमच्या लक्षात आले की, असे करून आपण भरपूर पैसे कमवू शकतो... पण आमचे एक तंत्र होते की, पैसे भरपूर पण एकदाच घ्यायचे आणि नंतर मात्र त्याला त्रास द्यायचा नाही.. त्या मुळे, ब्लॅक मेल होणारा पोलिसात जात नाही आणि ते प्रकरण तिथेच संपते.
दर वेळी मी नविन शहरात जायचो, नवीन नावाने माझे बस्तान बसवून झाले की सुकन्याला बोलावून घ्यायचो आणि मग सावज शोधायचो...
राहुलला आम्ही असेच शोधलं होते, तो स्वतः चांगल्या कंपनी मध्ये नोकरीला, त्याच्या कडून चार पाच लाख काढणे सहज शक्य होते... "
" तानाजीचा संबंध काय ह्यात ? "
" तानाजी हा सुकन्याचा बालमित्र. तो खुनाच्या पंधरा दिवस आमच्या समोरच्या अपार्टमेंट मध्ये राहायला आला. त्याने, सुकन्याला ओळखले, पण तिने ओळख नाही दाखवली..
त्याने तिला तिच्या जळगावच्या फोन वर फोन पण केला, पण सुकन्याने ती मुंबईला नोकरी करते सांगून ती पुण्यात असण्याचे नाकारले...
पण, त्याचे समाधान झाले नाही म्हणून तो तिच्या पाळतीवर राहिला आणि त्याला राहुलचे आणि तिचे सुरू असलेले प्रेम संबंध समजले...
खुनाच्या दिवशी, त्याने राहुलला मधू-मालती अपार्टमेंट मध्ये जाताना पाहिले आणि तो त्याला सावध करायला अपार्टमेंट कडे निघाला. तो तेथे पोहोचे पर्यंत राहुल मिठाई आणायला गेला होता..
मी पाण्याच्या टाकीमागे बसून दोघांच्या बोलण्याचे शूटिंग करत होतो...
तानाजी बिल्डिंगच्या टेरेसवर पोहचला आणि तिथे त्याला सुकन्या दिसली..."
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
" सुकन्या, तुझे हे राहुलबरोबर काय सुरू आहे आणि तू नाव बदलून का राहत आहेस "
" हे बघ तानाजी, मी तुला कित्येकदा सांगितले आहे की माझे नाव प्रियांका आहे.. आणि मी कसे वागायचे हे तू मला शिकवू नको "
" ठीक आहे, तसे असेल तर मी काकाना फोन करून सर्व सांगतो आणि त्यांना बोलावून घेतो आणि येऊ दे राहुलला, त्याला पण सर्व कल्पना देतो.. मग दे उत्तर सर्वाना "
" अरे, तानाजी, नको ना पडू तू यात... " सुकन्या काकुळतीला येऊन त्याला बोलली..
बर्वेला वाटले की तानाजी आपला उधळून लावणार म्हणून तो आपल्या खिशातला चाकू घेऊन तानाजीच्या मागे आला आणि त्याने मागून तानाजीच्या गळ्याला धरून त्याच्या पाठीत चाकूने चार वार केले..
" मोठा आला होता आम्हाला समजावणारा "
" आता, याचे काय करायचे ? " सुकन्याने बर्वेला विचारले
तेवढ्यात, लिफ्टचा दरवाजा वाजला...
" हा घे चाकू आणि राहुलला तयार कर आळ त्याच्यावर घ्यायला" म्हणून बर्वे टाकीच्या मागे पळाला..
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
" सुकन्याने गोड बोलून राहुलला तयार केले आळ घ्यायला,  तो खाली गेल्यावर आम्ही दोघे तिच्या फ्लॅट वर येऊन फ्रेश झालो आणि मग टेरेसवर येऊन पोलिसाना फोन केला..
" thats all माय लॉर्ड... माझी आपणास विनंती आहे की आपण माझे आशिल राहुल देसाई याला निर्दोष मुक्त करून सुधाकर बर्वे यास अटक करावी "
" येस, या सर्व प्रकरणातुन मी राहुल देसाई याची मुक्तता करत आहे. त्याने कबुलीजबाब देऊन कोर्टाची दिशाभूल करण्याचा गुन्हा केला पण एकंदरीत परिस्थिती पाहता मी सध्या त्याला वॉर्निंग देऊन सोडत आहे...
आणि इन्स्पेक्टर जाधव तुम्ही सुधाकर बर्वे आणि प्रियांका उर्फ सुकन्या करपे यांना अटक करा आणि पूर्ण तपासणी करून नव्याने खटला दाखल करा.. "
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
रात्री श्रवनच्या घरी सर्वजण जमले होते.. एक छोटी पार्टी संपल्यावर...
" तुमचे आभार कसे मानायचे हे समजत नाही " गजाननराव श्रवनच्या हात हातात घेऊन बोलले.
" काका, उगीच मला लाजवू नाका, तुमचा ठाम विश्वास होता की राहुल निर्दोष आहे म्हणूनच मी हे केस घेतली.."
" अजिंक्य, सोहम तुला सगळे डिटेल्स देईल, बर्वे आणि सुकन्या बाबतचे.. म्हणजे तुला केस नव्याने सुरू करता येईल "
एक एक करत सगळे गेल्यावर दिवाणखान्यात फक्त श्रवण, सोहम आणि सई होते..
" सोहम, जा, सईला घरी सोडून ये" श्रवण बोलेला
" काही नको, तो बिचारा दमला असेल. मी जाते कॅबने "
" अग, नाही दमलो, येतो सोडायला.. " सोहम बोलेला " की तुलाच बदली ड्राइवर हवा आहे "
सई गप्प उभी राहिली..
मिश्कीलपणे हसत श्रवणने गाडीची किल्ली हातात घेतली आणि म्हणला " Madam, your driver is here at your service.. Let's go "
आणि त्याची आवडती होंडा सिटी त्याच्या बंगल्यातून बाहेर पडली आणि जाऊन थांबली naturals ice cream वर..

समाप्त
लेखक - संकुल ( संतोष कुलकर्णी )
माझ्या नावाने ही कथा कोठेही छापण्यास माझी परवानगी आहे..